Брама

expo_br_b

Напівземлянка

expo_zemlianka_b

Вітряні млини

expo_mlyn_b

Полонинська стая

expo_staya_b

Садиба з с. Вікно

expo_vikno_b

Корчма

expo_crasma_b

Кузня

expo_kuznya_b

Хата із с. Гаврилівці

expo_gavr_b

Садиба с. Лашківка

expo_lashk_b

Садиба з с. Рідківці

expo_ridk_b

Примарія

expo_primaria_b

Церква з с. Драчинці

expo_church_b